Lerend programma

Werken in programma’s (programmatisch creëren) zie ik als een belangrijke vorm van werken in de toekomst. Omdat voor de huidige en toekomstige vraagstukken samenwerking tussen organisaties noodzakelijk is. Aandacht voor leren is een voorwaarde om mee te kunnen bewegen met de veranderende omgeving en de veranderde waarden van mensen.

Programmatisch creeren

Ken je sterke punten

Confirm
Follow page
Suggest
Message Karin Rienstra
Report link